Δείτε το έγγραφο που εστάλη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.:

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Σας υποβάλλουμε το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στο οποίο καταγράφονται οι παρατηρήσεις του προεδρείου για την εφαρμογή του μέτρου της καταγραφής των αστυνομικών επιχειρήσεων με κάμερα ώστε να μην διαστρεβλώνονται τα πραγματικά περιστατικά και να σταματήσουν οι άδικες κριτικές και καταγγελίες εις βάρος των αστυνομικών, σύμφωνα και με την πρόταση που είχε υποβάλλει το σωματείο για την τοποθέτηση ενσωματωμένων μικρο-καμερών (bodycam) στις στολές των Αστυνομικών.

Η διαδικασία εφαρμογής του μέτρου αυτού, ωστόσο, στα μέτρα τάξης της 6ης Δεκεμβρίου, προσφέρεται για την εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων που άπτονται της αποτελεσματικότητάς της και κυρίως της ασφάλειας των αστυνομικών.

Επειδή είναι εύλογο να υπάρχουν ερωτηματικά και απορίες για την υλοποίηση ενός ιστορικού εγχειρήματος με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, φρονούμε ότι η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να αξιολογήσει τα πρώτα δείγματα της νέας αυτής αστυνομικής αρμοδιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη συνέχισή της, με γνώμονα την προστασία τόσο του δημοσίου συμφέροντος όσο και της ασφάλειας των συναδέλφων μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 (Το έγγραφο της Ένωσης επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο)

Συνημμένα αρχεία: thessaloniki_15.pdfΠΗΓΗ