Από το Facebook του Γιώργου Καλλιακμάνη:

Θα συνεχίσω να εκφράζω μια άλλη αστυνομία αποδεκτή στην κοινωνία διότι η εικόνα και η αποδοχή του Έλληνα αστυνομικού απο την κοινωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανοποίηση των αιτημάτων του ..ΠΗΓΗ