Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδερφοι στην καθημερινότητα πολλά και δυστυχώς άλυτα καιρό τώρα!!Όλο αυτόν τον καιρό γινόμαστε δέκτες παραπόνων τόσο για ασύρματους που χρεώνονται συνάδερφοι και είναι πιασμένοι με μονοτικη ταινία!!Κάποιοι χωρίς κουμπιά…Άλλοι που δεν λαμβάνουν..Καποιοι που δεν διαβιβάζουν…Αλλοι χωρίς κεραία!!Όσο και για το δίκτυο.. Σε πολλά σημεία(περιοχές) το δίκτυο χάνει την ισχύ του με αποτέλεσμα..Οι σταθμοί ή να μην μπορούν να διαβιβάσουν στο κέντρο ή να μην μπορούν να ακούσουν το κέντρο!!Ενα ακόμη ζήτημα είναι ότι οι σταθμοί της Α.Δ ,της Τάξης και της Ασφάλειας χρησιμοποιούν ασύρματους με ψηφιακό σύστημα(πρώην tetra) ενώ η Τροχαία αυτούς με το αναλογικό.Με αποτέλεσμα όταν το κέντρο της Α.Δ δεν χρησιμοποιεί το εφεδρικό σύστημα(αναλογικό)Αν παραστεί ανάγκη κάποιος σταθμός της Τροχαίας να διαβιβάσει άμεσα ή να ακούσει για κάποιο σοβαρό συμβάν στην περιοχή..Να μην είναι δυνατόν τόσο να λάβει όσο και να διαβιβάσει!!Ιδίως για την Βορειοανατολική Αττική που οι αποστάσεις είναι τεράστιες οι δυνάμεις διάσπαρτες σε αραιοκατοικημένες περιοχές και αρκετά τα προβληματικά σημεία!Η αναβάθμιση του δικτύου κρίνεται απαραίτητη άμεσα!Καθώς και η προμήθεια με ψηφιακούς ασύρματους όπου δεν υπάρχουν και η άμεση επισκευή των ελαττωματικών που χρεώνονται προς εκτέλεση υπηρεσίας!Καλούμε τις ενώσεις αλλά και την ομοσπονδία να προωθήσουν μαζί μας το συγκεκριμένο καυτό θέμα!Σε πνεύμα συνεργασίας αφουγκραζομενοι την αγωνία των συναδέρφων!

ΜΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α Β/Α Κουκουτης Κ. Αποστολόπουλος Δ.ΠΗΓΗ