Μειώθηκαν οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας το πρώτο 9μηνο του 2020

Στην ερμηνεία-αξιολόγηση των στοιχείων ενδείκνυται να ληφθεί υπόψη η περίοδος του lockdown (Μάρτιος, Απρίλιος και αρχές Μαΐου), καθώς και τα έκτοτε περιοριστικά μέτρα

Το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2019, μειώθηκαν οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας, που επηρεάζουν το περιβάλλον ασφάλειας στη χώρα (ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων).

Ειδικότερα, μειώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι ανθρωποκτονίες σε ποσοστό 16,67 %, ληστείες σε ποσοστό 40,96 %, οι κλοπές τροχοφόρων σε ποσοστό 26,47 % και οι κλοπές – διαρρήξεις σε ποσοστό 25,75 %.

Πιο αναλυτικά διαπράχθηκαν:

Ανθρωποκτονίες

 • 10 λιγότερες στην επικράτεια (50 έναντι 60, μείωση 16,67 %)

 • 11 λιγότερες στην Αττική (19 έναντι 30, μείωση 36,67 %)

 • 2 περισσότερες στη Θεσσαλονίκη (9 έναντι 7, αύξηση 28,57 %)

Ληστείες

 • 1.337 λιγότερες στην επικράτεια (1.927 έναντι 3.264, μείωση 40,96 % )

 • 1.163 λιγότερες στην Αττική (1.414 έναντι 2.577, μείωση 45,13 %)

 • 95 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (278 έναντι 373, μείωση 25,47 %)

Κλοπές – Διαρρήξεις

 • 15.590 λιγότερες στην επικράτεια
  (44.964 έναντι 60.554, μείωση 25,75%)

 • 5.728 λιγότερες στην Αττική
  (29.575 έναντι 35.303, μείωση 26,42%)

 • 2.870 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη
  (9.789 έναντι 12.659, μείωση 22,67%)

Κλοπές Τροχοφόρων

 • 4.066 λιγότερες στην επικράτεια
  (11.293 έναντι 15.359, μείωση 26,47%)

 • 3.133 λιγότερες στην Αττική
  (6.678 έναντι 9.811, μείωση 31,93%)

 • 95 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη
  (1.650 έναντι 1.745, μείωση 5,44%)ΠΗΓΗ