Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Αναστολή προαγωγικών εξετάσεων για το βαθμό του Αρχιφύλακα, έτους 2020»

Σχετ.: Υπ’ αριθ. 314/9/13 από 07 Νοεμβρίου 2020 έγγραφό μας

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής παρέμβασής μας προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο, κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, σας γνωστοποιούμε ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα, έτους 2020, ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 ΠΗΓΗ