Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, που συνεδρίασε την 20-04-2021, αποφάσισε, το 31ο Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2021 να πραγματοποιηθεί την 5 και 6 Ιουνίου 2021, στην Αττική, με απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών διατάξεων που θα ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει έγκαιρα αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έχουν ως εξής:

  • Διοικητικός Απολογισμός
  • Οικονομικός Απολογισμός -Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Προϋπολογισμός
  • Λοιπά θέματα – Προτάσεις Συνέδρων
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Διεξαγωγή αρχαιρεσιών

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τους Αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία μας, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος και γνωστοποιώντας τους παράλληλα, ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους, αφού ολοκληρωθεί από την πλευρά σας η αποστολή της σχετικής κατάστασης Αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών) προς την Ομοσπονδία μας.

Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε, έως την 5 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη, τα κάτωθι:

  1. Πίνακα Αντιπροσώπων συμπληρωμένο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα σε ηλεκτρονική μορφή.
  2. Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών ανάδειξης Αντιπροσώπων μαζί με την κατάσταση των ψηφισάντων μελών (όσες δεν έχουν αποστείλει).

Σε περίπτωση μεταβολών – αντικατάστασης Αντιπροσώπων, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασής των και επισυναφθούν, επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις – δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών Αντιπροσώπων.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓεώργιοςΠΗΓΗ