Κατά τη διάρκεια του μήνα Μαρτίου 2021, στην περιοχή της Αττικής,

πραγματοποιήθηκαν (212) δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις-πορείες, εκ των οποίων (119) στην Αθήνα.

Για τις ανωτέρω συναθροίσεις :

  •  έγινε γνωστοποίηση από τους διοργανωτές σε: 4

  •  ορίστηκε Αστυνομικός Διαμεσολαβητής σε: 163

  •  επιβλήθηκαν περιορισμοί σε: 5

  •  τηρήθηκαν οι περιορισμοί σε: 5

  •  σημειώθηκαν επεισόδια σε: 5

  •  υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας σε : 26

Υπήρξε απαγόρευση για την πραγματοποίηση (7) συναθροίσεων.ΠΗΓΗ