Οι καταστροφικές φωτιές στο Μάτι φέρνουν στην επιφάνεια, μεταξύ άλλων, τις ελλείψεις που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με έκθεση του ΣΕΒ που αφορά την τελευταία διετία (2015-2016), οι δημόσιες επενδύσεις στην αστυνομία ανήλθαν σε μόλις 3 εκατ. ευρώ, ενώ δεν δαπανήθηκε ούτε 1 ευρώ για επενδύσεις στην πυροσβεστική- χωρίς να περιλαμβάνεται η δασοπυρόσβεση- τα δικαστήρια και τις φυλακές.

Τα στοιχεία δείχνουν, όσον αφορά τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, πως οι επενδύσεις στην Ελλάδα το 2016 είναι μηδενικές (έναντι 3,1% του συνόλου των κρατικών επενδύσεων στην ΕΕ-28).

Η ΕΕ-28 επενδύει 1,3% σε υποδομές στην αστυνομία, 0,9% στην πυροσβεστική 0,3%, στα δικαστήρια και 0,4% στις φυλακές. Σημειώνεται ότι από το 2009 έως το 2016, στην Ελλάδα οι επενδύσεις στην αστυνομία ανήλθαν σε €115,2 εκατ. (€3 εκατ. το 2015-2016) και τα δικαστήρια σε €43 εκατ. (€0 εκατ. το 2015-2016), ενώ στην πυροσβεστική (μη συμπεριλαμβανομένης της δασοπυρόσβεσης) και τις φυλακές δεν δαπανήθηκε ούτε 1 ευρώ σε όλη την περίοδο από το 2009 έως το 2016.

Από την άλλη μεριά, η χώρα μας δαπανά 3% του προϋπολογισμού επενδύσεων στην παροχή νερού (έναντι 1,1% στην ΕΕ-28), καθώς και 5,5% στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (έναντι 1,7% στην ΕΕ-28) και 3,7% στη διαχείριση υγρών αποβλήτων (έναντι 1,8% στην ΕΕ-28).
Οι αριθμοί, συνηθίζουμε να λέμε πως λένε την αλήθεια.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του ΣΕΒ, αποκαλύπτονται οι τεράστιες αδυναμίες στη διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριμμάτων, όπου η χώρα μας έχει καθυστερήσει στην αντιμετώπιση της σπατάλης στο νερό και της αποκομιδής των σκουπιδιών, με σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω επιλογών είναι ότι η χώρα μας δεν ξοδεύει ούτε 1 ευρώ για στέγαση και ανάπτυξη χώρων κοινής ωφέλειας (όλα πάνε στο νερό) και ούτε 1 ευρώ για την μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και την προστασία της βιοποικιλότητας (όλα πάνε στα σκουπίδια).ΠΗΓΗ