Θέμα: «Ανανέωση καρτών και οριστική επίλυση του ζητήματος για την ελεύθερη μετακίνηση του αστυνομικού προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

Κύριε Αρχηγέ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 5220/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με θέμα: «Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», που είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το ΦΕΚ 5537/Β/11-12-2018, είχε καθοριστεί με σαφήνεια η διαδικασία έκδοσης καρτών για την ελεύθερη μετακίνηση του αστυνομικού προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σας επισημαίνουμε πως αυτήν την Παρασκευή 25/09/2020, κλειδώνει η διαδικασία για το σύστημα της ανανέωσης των καρτών της ελεύθερης μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για το αστυνομικό προσωπικό.

Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις του προσωπικού για το τι θα ισχύσει από τούδε και το εξής, αλλά και συνεπεία του γεγονότος ότι οι συνάδελφοί μας δεν έχουν καμία ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία ανανέωσης των καρτών τους, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται έτσι ώστε να επιλυθεί άμεσα το υπάρχον ζήτημα.

Τέλος, παρακαλούμε πέραν της άμεσης επίλυσης του ζητήματος που έχει ανακύψει με την ελεύθερη μετακίνηση των συναδέλφων μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, ομοίως να μεριμνήσετε εγκαίρως προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και συμφωνίες με τους αρμόδιους φορείς για την κατάρτιση και υπογραφή νέας Κ.Υ.Α. που να επιλύει οριστικά το ζήτημα, έτσι ώστε, να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχα προβλήματα.ΠΗΓΗ