Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα ξεπερνούν δυστυχώς τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις μας. Η πανδημία και ο πόλεμος με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν αφήνουν κανένα περιθώριο επιφυλάξεων ή εκ νέου χάσιμο πολύτιμου χρόνου.

Η υιοθέτηση πολιτικών που θα αφορούν ταυτόχρονα και ισότιμα την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον έχουν ως μονόδρομο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές της.

Σε αυτό το πλαίσιο τα κράτη μέλη του ΟΗΕ το 2015 υιοθέτησαν την Ατζέντα του 2030 και τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) και ουσιαστικά αποφάσισαν να κάνουν πράξη μια μεγάλη μεταμόρφωση του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε με απαραίτητες αλλά θεμελιώδεις αλλαγές.

Με οδηγό τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι οποίοι αποτελούν έναν “οδικό χάρτη” προσδιορισμού της σχέσης ανάμεσα στις συνιστώσες του αναπτυξιακού φαινομένου δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο και την περιβαλλοντική προστασία. Η δυνατότητα να έχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα παγκόσμια, κοινά, συγκρίσιμα δεδομένα για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι μεγάλη πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία.

Από το 2015 που υιοθετήθηκαν οι στόχοι πολλά είναι τα διλήμματα που παραμένουν και πολλές οι αβεβαιότητες που καταγράφονται.

Τα καταστροφικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και αυξάνουν τον αριθμό των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι διακρίσεις παραμένουν, οι γυναίκες είναι ακόμη μακριά από θέσεις εξουσίας, επιβαρύνονται δυσανάλογα από το τις ευθύνες της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία.

Ταυτόχρονα, οι δημοσιονομικές πολιτικές δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την επιταχυνόμενη συσσώρευση και συγκέντρωση πλούτου στους λίγους οξύνοντας τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες με θύματα τους πολλούς, οι οποίοι οδηγούνται στη φτώχεια και στον αποκλεισμό.

Τα παραπάνω ενισχύουν την πεποίθηση ότι η εφαρμογή της ατζέντας 2030 δεν μπορεί να απουσιάζει από τις πολιτικές κάθε προοδευτικού κόμματος, ως ένα κατευθυντήριο πλαίσιο πολιτικών αλλά και ως ένα βασικό εργαλείο αντιμετώπισης των αυξανόμενων ανισοτήτων και των μη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης που συνδέονται άρρηκτα με την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας.

Η ουσιαστική αντιμετώπιση των εμποδίων στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και των ΣΒΑ απαιτεί πιο ολιστικές και πιο “σαρωτικές” αλλαγές σε θεσμικό, νομικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

Το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ως ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα πρέπει με αφορμή και το Συνέδριο του να συνθέσει δυνάμεις, να κάνει άνοιγμα στην κοινωνία και στους προοδευτικούς πολίτες και να υλοποιήσει ένα σχέδιο διακυβέρνησης με ραχοκοκαλιά τους πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με αυτό τον τρόπο θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις σύγχρονες, καινοτόμες πολιτικές που αναδεικνύονται και διασφαλίζουν την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

Ζέφη Δημαδάμα – Διδάσκουσα,Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Μέλος ΚΠΕ ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ

ΠΗΓΗ