Ο ενεργός διάλογος (shareholder engagement) μεταξύ των εισηγμένων και των μετόχων τους δίνει στους δεύτερους την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης που θέλουν να βλέπουν στην εταιρεία.

Οι θεσμικοί επενδυτές υψώνουν όλο και περισσότερο τη φωνή τους σχετικά με το τι προσδοκούν από τις εταιρείες σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης. Η Velos Advisory, με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διασυνοριακά, υψηλού επιπέδου στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, εγκαινιάζει την ετήσια σειρά εκθέσεων INTELLIGENCE. Ο στόχος του INTELLIGENCE είναι να πληροφορεί τις εισηγμένες για τις προτεραιότητες των θεσμικών επενδυτών για την επόμενη χρονιά σε θέματα ESG. Για το λόγο αυτόν εκδίδεται πριν ξεκινήσει η νέα χρονιά ώστε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τα διοικητικά συμβούλια.

Σημείο κλειδί του πρώτου ΙNTELLIGENCE, όπως προκύπτει από το σύνολο των αποκρίσεων των θεσμικών επενδυτών, είναι ότι ξεκινάει μια νέα εποχή, αυτή της αειφόρου ανάπτυξης. Οι επενδυτές ενσωματώνουν κριτήρια ESG – Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Διακυβέρνησης (Governance) τόσο κατά τη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων όσο και κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους. Οι επενδυτές θέλουν να βλέπουν όλο και περισσότερο πώς ενσωματώνει η εταιρεία τη βιώσιμη ανάπτυξη στη συνολική στρατηγική της.

Η Αιμιλία Βάρφη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Velos Advisory επισήμανε ότι: “Το INTELLIGENCE φιλοδοξεί να αποτελέσει να είναι εργαλείο για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, για να γνωρίζουν έγκαιρα σε ποια σημεία θα επικεντρωθούν οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές τον επόμενο χρόνο, ώστε οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους να τα εντάξουν στην ατζέντα τους. “

Στο INTELLIGENCE επενδυτές όπως η BlacκRock, η Eurizon Capital, το CalPERS κ.α. επισημαίνουν ότι προκαλούνται σημαντικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι από το covid-19, την κλιματική αλλαγή, τις κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες, καθώς και τις δημογραφικές και τεχνολογικές μεταβολές οι οποίοι έχουν επιπτώσεις τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους.

Ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική επιχειρηματική σκηνή είναι η δήλωση του κ. Martin Czurda, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο INTELLIGENCE: “Η προσέγγισή μας κατά τη φάση της απο-επένδυσης είναι αυτή του ενεργού επενδυτή. Ωστόσο, οι πρωταρχικοί μας στόχοι παραμένουν σταθεροί: προστατεύουμε και υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών καθώς και των μελλοντικών μετόχων. Τα υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούσαν ανέκαθεν προτεραιότητα για εμάς, αλλά πιστεύουμε ότι είναι πλέον καιρός να λάβουμε υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς μπορεί να έχουν σημαντικό επίπτωση στη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος.”

Για να ενσωματωθούν αποτελεσματικά οι παράγοντες ESG στη στρατηγική της επιχείρησης προϋπόθεση είναι να υπάρχει καλή εταιρική διακυβέρνηση συνοδευόμενη από ενεργό διάλογο με τους μετόχους.

Η Velos Advisory, με έδρα το Λονδίνο, στοχεύει στην ενδυνάμωση των προσπαθειών των ελληνικών εταιρειών να χτίσουν ουσιαστικές σχέσεις με τους θεσμικούς επενδυτές-μετόχους τους, σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό λόγω της αυξημένης σημασίας κριτηρίων ESG και των νέων και απαιτητικότερων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Η κα Βάρφη πρόσθεσε: “Οι θεσμικοί επενδυτές αποτελούν συνεργάτες των εταιρειών και τα διοικητικά συμβούλια οφείλουν να διασφαλίσουν τη σωστή μεταφορά του αφηγήματός τους και να διατηρήσουν ενεργό διάλογο μαζί τους”.

ΠΗΓΗ