MicroStockHub via Getty Images

Πριν λίγες μέρες το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), προσχώρησε σε μία έρευνα με θέμα την Black Friday, σύμφωνα με την οποία 2 εκατομμύρια καταναλωτές σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αγορές εκ των οποίων τα 2/3 μέσω διαδικτύου και μέση δαπάνη τα 140 ευρώ. Αυτό που την έκανε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι το γεγονός πως πραγματοποιήθηκε πριν ανακοινωθεί το δεύτερο lockdown και την απαγόρευση λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων του λιανεμπορίου.

Από την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, την πρώτη Δευτέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών που εορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να ξεκινήσει και αυτή τη χρονιά η εβδομάδα προσφορών με την ονομασία «Cyber Week», κατά τα πρότυπα της αμερικανικής «Cyber Monday».

Στο διάστημα αυτό, μια πλειάδα ηλεκτρονικών καταστημάτων, μας παρέχουν μία σειρά από προσφορές, προκειμένου να αγοράσουμε διαδικτυακά, προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή από την αρχική, που ενδεχομένως πριν να μην μπορούσαμε να αποκτήσουμε. 

Η Ενωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε) προχώρησε σε δέκα συμβουλές προς τους καταναλωτές, προκειμένου οι αγορές μας να γίνουν με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

 

Οι δέκα συμβουλές 

– Να κάνουμε έρευνα αγοράς και να ελέγχουμε όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης να αναζητούμε στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουμε βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η τιμή που έχουμε εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

– Πριν την αγορά, να διαβάζουμε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που ο νόμος απαιτεί από τους εμπόρους να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό, όπως σαφείς γενικές πληροφορίες για την ταυτότητά του (επωνυμία, γεωγραφική διεύθυνση εγκατάστασης, τυχόν αριθμό εμπορικού μητρώου)

– Όταν γίνεται αναφορά την τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, πρέπει να αναφέρεται η συνολική τιμή, στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ο φόρος και όλα τα πρόσθετα έξοδα.

– Ως καταναλωτές μπορούμε να ασκήσουμε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την ηλεκτρονική σύμβαση αζημίως μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσουμε την απόφασή μας.

– Οι ρήτρες και όροι των ηλεκτρονικών συναλλαγών πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένοι ώστε να μπορούμε να τους διαβάσουμε και να τους κατανοήσουμε πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

– Αν η υποβολή της διαδικτυακής παραγγελίας απαιτεί την ενεργοποίηση εικονιδίου επιλογής, σε αυτό πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια ότι η παραγγελία πραγματοποιείται με υποχρέωση πληρωμής.

– Να οριοθετήσουμε τις ανάγκες μας και να προγραμματίσουμε με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουμε, οι οποίες  θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό μας  προϋπολογισμό αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες.

– Να ενημερωθούμε για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής όταν αγοράζουμε προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είμαστε πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

– Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την συνολική αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Να θυμόμαστε ότι στις προσφορές, συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν μετανιώσουμε για την αγορά, δεν έχουμε την δυνατότητα αλλαγής.

– Αν το προϊόν που μας παραδοθεί έχει ελάττωμα, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε διόρθωση ή αντικατάσταση, χωρίς δική μας οικονομική επιβάρυνση, ή εναλλακτικά δικαίωμα μείωσης του τιμήματος ή υπαναχώρησης.

Να σημειωθεί πως η Ενωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, μας προτρέπει να επιδείξουμε αυξημένη καταναλωτική συνείδηση, προκειμένουν να αποφύγουμε αγορές κάτω από την «ψυχολογική πίεση» που μας ασκείται από τεχνικές μάρκετινγκ, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερες σε αριθμό, λόγω χαμηλότερης τιμής σε συγκεριμένα προϊόντα.

ΠΗΓΗ