Ένα ακόμα μεγάλο έργο στη Θεσσαλία βρίσκεται στα σκαριά. Πρόκειται για την ριζική αναβάθμιση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, που θα κοστίσει περίπου 140 εκατ. ευρώ. 

Μάλιστα, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η σύμβαση της μελέτης ««Βελτίωση Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου», προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. 

Η μελέτη θα διαρκέσει περίπου έναν χρόνο και περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση της οδού βάσει των σύγχρονων προδιαγραφών, τη δημιουργία παράπλευρου δικτύου για την ασφαλή κίνηση των αγροτικών μηχανημάτων, τη δημιουργία κυκλικών κόμβων στις διασταυρώσεις με τις εισόδους των παράπλευρων οικισμών, την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού  και την σήμανση της.

Η μελέτη αναβάθμισης του δρόμου ξεκινά από τον ισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου και φτάνει έως τον ισόπεδο κόμβο στη Χλόη. Μελετώνται 34 χιλιόμετρα κύριας οδικής αρτηρίας και 27 χιλιόμετρα παραδρόμων. Ακόμη, προβλέπονται 14 κυκλικοί κόμβοι στις εισόδους των οικισμών που βρίσκονται κατά μήκος της οδού.

«Πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητα στα έργα», επισήμανε στη huffpost.gr ο Κώστας Αγοραστός, τονίζοντας ότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας  συντηρεί  την οδό με εργασίες ασφαλτικές, διαγράμμισης, καθαρισμού ερεισμάτων σήμανσης κτλ. σε μεγάλο ποσοστό από το συνολικό ποσό των συντηρήσεων της Περιφέρειας, αλλά η αναβάθμιση της κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. 

Η υφιστάμενη οδός στο τμήμα της από ισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου, έως ισόπεδο κόμβο προς Χλόη και Βελεστίνο, λειτουργεί με εύρος οδοστρώματος 7,00 μ. έως 8,00 μ. και κυμαινόμενο εύρος ερείσματος. Έχει όρια ταχύτητας 70 χλμ./ώρα στα υπεραστικά τμήματα και 50 χλμ./ώρα στα αστικά (Ριζόμυλος, Στεφανοβίκειο, κ.λπ.).

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Όμως:

– Η Π.Ε.Ο. έχει άνετα οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την ανάπτυξη πολύ υψηλών ταχυτήτων με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά ατυχήματα.

– Στις διασταυρώσεις με τους δρόμους που εξυπηρετούν τους οικισμούς, δεν υπάρχουν, κατά κανόνα, οι προβλεπόμενες από τις Προδιαγραφές διαμορφώσεις.

– Στην Π.Ε.Ο. συμβάλλουν πολλοί αγροτικοί δρόμοι με αποτέλεσμα τα αγροτικά μηχανήματα -οχήματα να εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. κατά τρόπο άναρχο.

– Το μικρού πλάτους ασφαλτικό οδόστρωμα της Π.Ε.Ο. σε συνδυασμό με τα ανύπαρκτα ερείσματα καθιστούν επικίνδυνη την προσωρινή -έκτακτη στάθμευση.

Για τον παραπάνω οδικό άξονα και σε μήκος 31,5 χλμ., έχουν εκπονηθεί: οριστική μελέτη οδοποιίας, μελέτη υδραυλικών έργων αποχέτευσης αποστράγγισης καθώς και η σήμανσης ασφάλισης και εγκρίθηκαν με την απόφαση ΚΣ/ΦΜΛΡ00/ΜΕ2,ΜΕ4,ΜΕ7/15413/2-12-2008 της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ/Τμ. Μελετών-Κατασκευών του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Το αντικείμενό της συνίσταται στην συμπλήρωση καθώς και στην επικαιροποίηση-τροποποίηση των υφιστάμενων μελετών, ώστε να καταστεί εφικτή η ωρίμανση του έργου κατασκευής του οδικού άξονα της Π.ΕΟ Λάρισας-Βόλου στο τμήμα από ισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως ισόπεδο κόμβο Βελεστίνου.

ΠΗΓΗ