Το 2020, με την πανδημία του κορονοϊού, ήταν μια χρονιά που όχι μόνο μας πήγε πίσω, αλλά δεκαετίας μάλιστα.

Ως προς τον αεροπορική κίνηση και αν γένει τον τουρισμό, τα στοιχεία δείχνουν ζήσαμε την Ελλάδα του 1990.

Ειδικά για αεροπορική κίνηση, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είχαμε 19.699.596 επιβάτες, σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, σημειώνοντας πτώση 69,3% σε σχέση με το 2019 (64.169.005 επιβάτες), νούμερο το οποίο συγκρίνεται με τα 19.587.805 του 1991.

Αν εξαιρέσουμε Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2020, όπου είχαμε αύξηση της επιβατικής κίνησης, οι υπόλοιποι 10 μήνες, απόρροια της πανδημίας, παρουσίασαν αρνητική πορεία.

Οσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας, ανήλθαν στις 240.398, από τις οποίες 119.317 ήταν εσωτερικού και 121.081 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 46,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όπου είχαν πραγματοποιηθεί 448.600 πτήσεις.

Μεγάλη μείωση, κατά 85%, είχαμε τον Δεκέμβριο του 2020, με μόλις 376.001 επιβάτες και 9.722 πτήσεις, ήτοι -58,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019.

ΠΗΓΗ