Κι ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, Ε65, με το μεσαίο τμήμα να λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια, το νότιο τμήμα, από με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (στο 203ο χλμ.) έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ξυνιάδας (32,5ο χλμ. Αυτοκινητοδρόμου Ε65), που είναι 32 χλμ., έχει σημειώσει συνολική πρόοδο που ξεπερνά το 81,5% και τα πρώτα 14 χλμ. έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Καρπενησίου βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου συναντάμε μεταξύ άλλων:

Ø 1 δίδυμη Σήραγγα συνολικού μήκους περίπου 3 χλμ. , ανά κλάδο

Ø 5 Άνω & 6 Κάτω Διαβάσεις

Ø 1 αμφίπλευρος Χώρος Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

Ø 62 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

Ø 3 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Λαμίας, Καρπενησίου, Ξυνιάδας) & 2 Ημικόμβοι (Ανθήλης και Α.Θ.Ε.)

Ø 1 αμφίπλευρος Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Λιανοκλάδι)

Ø 1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων (Καρπενήσι)

Ø 1 Κέντρο Ελέγχου & Συντήρησης (Λιανοκλάδι)

Ø 1 Κτήριο Τροχαίας (Λιανοκλάδι)

Σε μια επιμέρους ανάλυση, οι γέφυρες και τα διάφορα τεχνικά παρουσιάζουν πρόοδο της τάξεως του 87%, οι σήραγγες – των οποίων η διάνοιξη έχει ολοκληρωθεί και στους 2 κλάδους – 95,9%, τα ασφαλτικά οδοστρώματα 60,7% και οι χωματουργικές εργασίες 72,9%.

ΠΗΓΗ