Τα 32,5 χλμ. του τμήματος που ενώνει τον Αυτοκινητόδρομο Λαμία – Θεσσαλονίκη με το μεσαίο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος, αποτέλεσμα στοίχημα για το πώς μπορούσε να επανεκκινήσει το έργο του Ε65, στο οποίο λειτουργούσε μόνο το μεσαίο τμήμα, το λεγόμενο και «τυφλό» καθώς δεν συνδεόταν ούτε και με την Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με το βίντεο, διαπιστώνουμε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο έργο που ξεπερνά το 61,8%.   

Το βίντεο αποτελεί ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στα 3 συνολικά εργοτάξια που έχουν αναπτυχθεί σε αυτό το υπό κατασκευή τμήμα, το οποίο, υπενθυμίζουμε ότι, αφορά στο τμήμα από την ένωση με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (στο 203ο χλμ.) έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ξυνιάδας (32,5ο χλμ. Αυτοκινητοδρόμου Ε65). 

Στη δίδυμη σήραγγα Όθρυος, έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη και η προσωρινή αντιστήριξη σε 2,6 χλμ. από το σύνολο των 3 χλμ. μήκους, ενώ προχωρώντας σε μια επιμέρους ανάλυση, οι γέφυρες και τα διάφορα τεχνικά παρουσιάζουν πρόοδο της τάξεως του 71,7%, τα ασφαλτικά οδοστρώματα 49,6% και οι χωματουργικές εργασίες 54,8%. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του Νοτίου Τμήματος είναι 36 μήνες και η παράδοση σε κυκλοφορία αναμένεται στα τέλη του 2021. 

ΠΗΓΗ