Από την έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ., τον Ιούλιο του 2021, τα κράτη μέλη έχουν εκδώσει πάνω από 1,7 δισ. τέτοια πιστοποιητικά, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία σε μια περίοδο κατά την οποία ίσχυαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Αυτό καταγράφεται στην έκθεση που ενέκρινε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία καταδεικνύει ότι το πιστοποιητικό της ΕΕ αναδείχθηκε σε παγκόσμιο πρότυπο, συνδέοντας όχι μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και 35 τρίτες χώρες με το σύστημα της ΕΕ.

«Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πάνω από 1,7 δισ. πιστοποιητικά. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έχει αποδειχθεί ένα αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο, το οποίο επέτρεψε στους πολίτες να ταξιδεύουν στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για γρήγορη επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς περιορισμούς. Παροτρύνουμε τα κράτη μέλη να άρουν τους τελευταίους εναπομείναντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ιδίως εφόσον αίρουν τα εγχώρια μέτρα», ανέφερε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς.

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε την παράταση του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2023. Η προτεινόμενη παράταση αποσκοπεί στη διασφάλιση τη λειτουργικότητας του πιστοποιητικού πέραν της αρχικής ημερομηνίας λήξης που είχε οριστεί για τον Ιούνιο του 2022, καθώς ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μετά το καλοκαίρι.

ΠΗΓΗ