Alexandros Avramidis / Reuters

Υπογράφεται το μεσημέρι της Παρασκευής, 5 Φεβρουαρίου, η αναθεωρημένη σύμβαση για τα μεταλλεία Χαλκιδικής μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Eldorado Gold. Στην τελετή θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρας, ο ΥΠΕΝ, Κ.Σκρέκας, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Α. Γεωργιάδης, καθώς και οι πρέσβεις ΗΠΑ και Καναδά. Από πλευράς Eldorado Gold, θα παραστεί ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, George Burns και ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του ομίλου, Χ. Μπαλάσκας.

Η παραπάνω εξέλιξη οδηγεί πλέον τη νέα σύμβαση προς κύρωση από τη βουλή, αλλά και την προώθηση προγραμματισμένων επενδύσεων της τάξης των 2 δισ.ευρώ από τον όμιλο της Eldorado Gold.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα σύμβαση θα είναι 25ετούς διάρκειας, ενώ το επίμαχο θέμα της μεταλλουργικής κατεργασίας των συμπυκνωμάτων (ορυκτά με οικονομική αξία) καθώς και της μεθόδου που θα ακολουθείται στο εργοστάσιο της περιοχής Μαντέμ Λάκκο παραπέμπεται σε ειδική επιτροπή, η οποία θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στα επόμενα δύο χρόνια.

Με τη νέα σύμβαση, η οποία θα κυρωθεί σύντομα από τη Βουλή, αυξάνονται κατά 10% τα μεταλλευτικά τέλη και επεκτείνεται η εφαρμογή τους σε όλα τα μέταλλα υπό εξόρυξη. Τα δε έσοδα για το Δημόσιο αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 2 με 2,5 δισ. ευρώ τα επόμενα 25 έτη. Οι επενδύσεις της Ελληνικός Χρυσός θα ανέλθουν στα περίπου 2 δισ. δολ. στα 25 χρόνια με το 1 δισ. να επενδύεται στα πρώτα πέντε χρόνια για την κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού (διαχωρισμός του μεταλλεύματος σε συμπύκνωμα και απόρριμμα) στις Σκουριές.

Επίσης προβλέπεται αύξηση των θέσεων εργασίας σε 3.000 από 1.800 σήμερα στην πλήρη ανάπτυξη του έργου, ενώ τα τρία μεταλλεία (Σκουριές, Ολυμπιάδα και Στρατώνι) θα παραμείνουν ανοικτά για 25 χρόνια. Η εταιρεία δεσμεύεται επίσης για την υλοποίηση αντισταθμιστικών έργων και άλλων δράσεων ύψους 80 εκ. ευρώ.  Με την ίδια σύμβαση το ελληνικό δημόσιο καθιερώνει δικλείδες ασφαλείας για τον επενδυτή με τη θέσπιση ρητρών όσον αφορά τους χρόνους αδειοδότησης των αναγκαίων έργων και του μηχανολογικού εξοπλισμού των μεταλλείων.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την την ενημέρωση από το ΥΠΕΝ, τα αποτελέσματα της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα εξής:

Για την ελληνική οικονομία:

 • Σταθερά έσοδα 2 δισ. ευρώ για τα κρατικά ταμεία τα επόμενα 25 χρόνια
 • Επιπλέον επενδύσεις 1,9 δισ. δολάρια (1,6 δισ. ευρώ) για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας
 • Εμπροσθοβαρής υλοποίηση των επενδύσεων με καταβολή 1 δισ. δολάρια (σχεδόν 1 δισ. ευρώ) την πρώτη πενταετία
 • Αύξηση κατά 10% των μεταλλευτικών τελών και επέκταση της εφαρμογής τους σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων (ad valorem)
 • Επιπλέον έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ από τα μεταλλευτικά δικαιώματα, που συνολικά θα ανέλθουν σε 300 εκατ. ευρώ, για το Ελληνικό Δημόσιο και τον Δήμο Αριστοτέλη
 • Τόνωση της αγοράς με 3,5 δισ. ευρώ να προβλέπεται να διοχετευθούν σε προμήθειες και υπηρεσίες ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

 Για την τοπική κοινωνία:

 • Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας
 • Περισσότερες από 3.000 άμεσες θέσεις στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης κι επιπλέον 2.000 έμμεσες θέσεις εργασίας 
 • Τόνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην περιοχή και δημιουργία επιπλέον 900 θέσεων εργασίας 
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων από 18 σε πάνω από 25 έτη και επέκταση του χρόνου ζωής των μεταλλείων των Μαύρων Πετρών κατά 8 έτη
 • Διατήρηση της απασχόλησης για πάνω 25+ χρόνια. Σε αντίθεση με το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο, που προέβλεπε το κλείσιμο των μεταλλείων της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών.

Για την προστασία του περιβάλλοντος: 

 • Η εταιρεία δεσμεύεται για πλήρη αποκατάσταση της περιοχής τόσο κατά τη διάρκεια της μεταλλευτικής περιόδου, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής. 
 • Σημαντική μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου στις Σκουριές, με την τεχνολογία ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων (δύο χώροι απόθεσης γίνονται ένας).
 • Πλήρης επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της μεταλλευτικής περιόδου.
 • Εφαρμογή νέας τεχνολογίας (paste filling), με επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των υπόγειων στοών.
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων, αξίας 130 εκατ. ευρώ.
 • Αναβάθμιση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, με πρόσθετη χωρητικότητα άνω των 3 εκατ. κ.μ. μεταλλευτικών καταλοίπων σε έναν ενιαίο, προστατευμένο χώρο.
 • Προστασία των υδάτινων πόρων μέσω αντιπλημμυρικής οχύρωσης όλων των εγκαταστάσεων. 
 • 24/7 επίβλεψη με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μέσω 400 σημείων ελέγχου σε όλη την περιοχή γύρω από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις.

ΠΗΓΗ