Ποια επαγγέλματα αναμένεται να έχουν μεγάλη ζήτηση μέσα στην επόμενη δεκαετία;

Ποιες νέες ειδικότητες θα εμφανιστούν στο άμεσο μέλλον;

Ποια θα είναι τα επαγγέλματα του 2030;

Το μόνο σίγουρο είναι πως πολλά από τα επαγγέλματα τα οποία τώρα ακούγονται ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας σε λίγα χρόνια θα αποτελούν πραγματικότητα και κομμάτι της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 

Ο Γιάννης Μεταξάς, Σύμβουλος Σπουδών της Orientum, αναλύει το τοπίο στην σύγχρονη αγορά εργασίας, παρουσιάζει ποιοι είναι πιο ελπιδοφόροι τομείς και εξηγεί πως πολλά από τα επαγγέλματα τα οποία τώρα ακούγονται ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας σε λίγα χρόνια θα αποτελούν πραγματικότητα και κομμάτι της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

 

ΠΗΓΗ