Στην κανονικότητα πλησίασε ο ΟΠΑΠ το τρίτο τρίμηνου του έτους, ύστερα από δύο πολύ δύσκολα τρίμηνα, καθώς κατάφερε να πετύχει περίπου τα ίδια έσοδα με το 2019. Πάντως, τα αποτελέσματα του 9μήνου αντανακλούν τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε από την πανδημία, καθώς τα έσοδα υποχώρησαν σχεδόν κατά το ένα τέταρτο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2020 διαμορφώθηκαν στα 898,9εκατ.ευρώ  μειωμένα κατά 23,4% σε ετήσια βάση και στο γ’ τρίμηνο 2020 στα 391 εκατ.ευρώ, ελαφρώς μειωμένα κατά 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τείνοντας σταδιακά στην επιχειρησιακή κανονικότητα.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε στο εννεάμηνο 2020 κατά 25,9% και διαμορφώθηκε σε 338,2 εκατ.ευρώ. Το γ’ τρίμηνο του 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε 147,1 εκατ.ευρώ, μειωμένο κατά 3,6% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκαν στα 73,2 εκατ.ευρώ, μειωμένα κατά 47,9%  ή μειωμένα κατά 38,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων κονδυλίων και στα δύο έτη. Στο γ’ τρίμηνο του 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 52,8εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 8,3%.

Ο όμιλος προσμετρά στα θετικά της περιόδου την αυξανόμενη συνεισφορά της Kaizen Gaming σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη προσφορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού του ΟΠΑΠ. Επιπρόσθετα,  ο όμιλος τονίζει ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων, και την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία, έστω και με κλειστό φυσικό δίκτυο πρακτορείων.

ΠΗΓΗ