Τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, από την ετήσια έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, στο διάστημα 22 Νοεμβρίου- 31 Δεκεμβρίου 2021, με δείγμα 1.122 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αποτυπώνει γλαφυρά την κατάσταση.

Τα ελληνικά ξενοδοχεία πλήρωσαν βαρύ τίμημα κατά τη διετία της πανδημίας, η οποία, βέβαια, είναι ακόμα εδώ, όμως δεν πλήρωσαν όλα τα ξενοδοχεία το ίδιο τίμημα.

Κι αυτό διότι, ο τζίρος των τετράστερων ξενοδοχείων, όπως θα διαπιστώσετε και παρακάτω, έπεσε μόλις κατά 8,4% στα 5στερα ξενοδοχεία, ενώ στα δύο αστέρων έφθασε το 63,1%.

Όπως σε όλα τα ζητήματα υπάρχει εξήγηση, έτσι και σε αυτό το ζήτημα η εξήγηση είναι αφενός ότι τα 5στερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, είναι κυρίως εποχικής λειτουργίας, άρα σε μικρότερο χρονικό διάστημα που έμειναν ανοικτά, είχαν μεγαλύτερη πληρότητα και τζίρο, και αφετέρου το κοινό που ταξίδεψε προτίμησε να πάει σε 5στερα ξενοδοχεία δαπανώντας περισσότερα χρήματα, σκεπτόμενο ότι θα είχε περισσότερη υγειονομική ασφάλεια κατά την πανδημία. Και δεν είναι τυχαίο, ότι τα λίαρ τζετ που κατέφθαναν σε ορισμένους προορισμούς, δεν χωρούσαν στα αεροδρόμια!

Επίσης, ο τζίρος στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας το 2021 μειώθηκε κατά
57,1% σε σχέση με το 2019, καταγράφοντας 966,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στα εποχική λειτουργίας, ο τζίρος μειώθηκε μόλις 26,8%, με 4.514.700.000 ευρώ.

Επίσης, η έρευνα καταδεικνύει ότι ο μεγαλύτερος τζίρος των ξενοδοχείων προέρχεται από τη διαμονή.

Το 2021 λειτούργησε το 96% των ξενοδοχείων, ενώ το 2020 είχε λειτουργήσει μόνο
το 60%. Επίσης, το 78% των ξενοδοχείων άνοιξε μέσα στο τρίμηνο Μαΐου – Ιουλίου 2021, ενώ τον Ιανουάριο του 2021 ήταν ανοιχτό μόλις το 1/3 των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας.

Οσον αφορά στην πληρότητα των ανοιχτών ξενοδοχείων, από 15% τον Ιανουάριο, 33% τον Ιούνιο, 57% τον Ιούλιο, 71% τον Αύγουστο και 62% τον Σεπτέμβριο, φθάσαμε στο 52% τον Οκτώβριο.
Πιο χαμηλά είναι η πληρότητα στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού. 

Ως προς τις τιμές, το 5μηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, η μέση τιμή στα ξενοδοχεία
διαμορφώθηκε στα 58 ευρώ. Το 5μηνο Ιουνίου – Οκτωβρίου 2021 οι τιμές στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Από 65 ευρώ τον Ιούνιο, έφθασε η μέση τιμή στα 83 ευρώ τον Αύγουστο, για να πέσει στα 69 ευρώ τον Οκτώβριο.

Στα εποχικής λειτουργίας, ξεκίνησε η μέση τιμή από τα 97 ευρώ τον Ιούνιο, για να πάει στα 131 τον Αύγουστο και να κλείσει 92 ευρώ τον Οκτώβριο.

Στον ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης, παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί εργαζόμενοι να αναζητούν άλλες δουλειές και όχι στον τουρισμό, ενώ λείπουν και εξειδικευμένα χέρια.

Ωστόσο, τα ελληνικά ξενοδοχεία κατάφεραν να διατηρήσουν την απασχόληση μόλις 5,8% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019, με 175.741 εργαζόμενους (το 25,9% απόφοιτοι από τουριστικές σχολές), έναντι 186.575 προ διετίας (το 23,7% απόφοιτοι από τουριστικές σχολές).
Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πίεση που δέχονται τα ξενοδοχεία συνεχούς
λειτουργίας. 

Ως προς τις δαπάνες, το 2021 δαπανήθηκαν για ανακαίνιση και συντήρηση 830.052.400 ευρώ, ήτοι 15,9% λιγότερα σε σχέση με το 2019, παρά τη συνεχιζόμενη πανδημία.
Στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας, η δαπάνη ανακαίνισης/συντήρησης είναι μειωμένη κατά 44%, γεγονός που δείχνει την πίεση που δέχονται.

Κι ακόμη, κατά μέσο όρο, τα ξενοδοχεία κάλυψαν το 39,7% των χρηματοδοτικών τους αναγκών με τα μέτρα στήριξης του 2021.
To ποσοστό αυτό δεν παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με την κατηγορία, γεγονός που δείχνει την αναλογική κατανομή των πόρων.

Τα ξενοδοχεία εισέπραξαν, κατά μέσο όρο, 79% λιγότερο ποσοστό προκαταβολών για την επόμενη σεζόν σε σχέση με το 2019, που αντιστοιχεί σε έλλειμμα 590 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, τα ποσά που παραμένουν προς επιστροφή από τα voucher ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ.
Το έλλειμμα στα ταμειακά διαθέσιμα των ξενοδοχείων αγγίζει τα 640 εκατ. ευρώ σε σχέση με άλλες χρονιές κανονικότητας.

Τώρα, ως προς τις εκτιμήσεις για επιστροφή στα επίπεδα του 2019, σε πληρότητα και τζίρο, το 14,8% πιστεύει ότι θα επιτευχθεί εντός του 2022, το 32,6% εντός του 2023 και το 27,2% μετά το 2024.

Το 36% των ξενοδόχων δήλωσε ότι έχει υπογράψει συμβόλαια για το 2022.
Από αυτούς, το 70% με τιμές ίδιες με αυτές του 2021, το 25% με τιμές αυξημένες, κατά μέσο όρο κατά 7,1% και το 5% των ξενοδόχων με τιμές μειωμένες, κατά μέσο όρο, κατά 17,8%.

Εξάλλου, κατά μέσο όρο, το 9,2% (924 ξενοδοχεία) των ξενοδοχείων
υπέγραψε συμβόλαια τύπου Commitment για το 2022. Από αυτά, το ποσοστό των δεσμευμένων δωματίων για το 2022 είναι 44,1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για μια τυπική χρονιά (2019), ήταν 52,6%.

Παράλληλα με την έρευνα, παρουσιάστηκε και η Εβδομαδιαία Έρευνα του Χειμερινού Ξενοδοχειακού Παρατηρητηρίου του ΙΤΕΠ για τις Επιδόσεις των Ξενοδοχείων, για τις μονάδες Συνεχούς Λειτουργίας κατά την περίοδο 29/11/21- 09/01/22. 

Στην έρευνα καταγράφεται πως τα ορεινά ξενοδοχεία άνοιξαν σε ποσοστό 97% την περίοδο των εορτών, ενώ κατά την ίδια περίοδο τα  αστικά ξενοδοχεία ήταν ανοιχτά σε ποσοστό 77% (1 στα 4 ήταν κλειστά). Επιπλέον, τις εβδομάδες των εορτών, τα ορεινά ξενοδοχεία εμφάνισαν πληρότητες που άγγιξαν το 60%. Αντίστοιχα τα ξενοδοχεία πόλης λειτούργησαν  με εξαιρετικά χαμηλές πληρότητες, μόλις  στο 33% τον Νοέμβριο και συνεχή  πτώση, φτάνοντας στο 20% τον Ιανουάριο του 2022.  Σημειώνεται πως τα ξενοδοχεία αυτά (ορεινά – αστικά) είναι και αυτά τα οποία καλούνται να λειτουργήσουν εν μέσω του τρέχοντος πανδημικού κύματος, αντιμετωπίζοντας παράλληλα  αυξημένα κόστη λειτουργίας,  με το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών να έχουν πολλαπλασιαστεί σε συνδυασμό με πολύ χαμηλές τιμές πώλησης δωματίων (62 ευρώ κατά μέσο όρο τις εβδομάδες των εορτών).

«Τα βασικά οικονομικά μεγέθη που αποτυπώνονται στην έρευνα καταδεικνύουν την ανάγκη για συνέχιση της κρατικής στήριξης, με στοχευμένα πλέον μέτρα για τη βελτίωση της ρευστότητας και τη στήριξη της απασχόλησης. Σε λίγες ημέρες θα τα παρουσιάσουμε στην Κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την πορεία μας», επισήμανε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός.

ΠΗΓΗ