Suriyapong Thongsawang via Getty Images

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, φέρνει στο προσκήνιο νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας ειλικρινής και γόνιμος διάλογος ανάμεσα σε εκπροσώπους δύο κρατών με σημαντική ναυτική παράδοση και τεχνογνωσία, αλλά και ηγετική θέση στη διεθνή ναυτιλία, όπως η Ελλάδα και η Νορβηγία είναι σημαντικός και επίκαιρος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νορβηγική πρεσβεία στην Αθήνα και η Isalos.net διοργανώνουν μια σειρά Ψηφιακών Συζητήσεων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων αλλά και το διαμοιρασμό εμπειριών ανάμεσα στην ελληνική και στη νορβηγική ναυτιλία.

Το πρώτο από τα 3 webinars πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020 και είχε ως κύριο θέμα τα πρόσφατα διδάγματα αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές που μπορούν να προσφέρουν οι μπαταρίες ως μέσο πρόωσης των πλοίων. Στη συζήτηση με θέμα «Lessons learned from the electrification of Norwegian vessels» έλαβαν μέρος έμπειρα στελέχη-εκπρόσωποι των ναυτιλιακών βιομηχανιών της Ελλάδας αλλά και της Νορβηγίας. Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις βασικές προκλήσεις λειτουργίας των πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης σχολίασαν τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων τεχνολογιών, ως προς την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 

Οι εκπρόσωποι της νορβηγικής ναυτιλιακής βιομηχανίας αναφέρθηκαν στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τις συγκεκριμένες εφαρμογές, οι οποίες πληθαίνουν με ταχύ ρυθμό τα τελευταία έτη. Σημείωσαν επίσης τον σημαντικό ρόλο της κρατικής συνεργασίας και υποστήριξης προς τη βιομηχανία, για την υλοποίηση των εν λόγω εγχειρημάτων. Τέλος, τόνισαν ότι η εισαγωγή των νέων ηλεκτρικών πλοίων στα ελληνικά ύδατα μπορεί να υιοθετηθεί μέσα από την ανάπτυξη στοχευμένων και υλοποιήσιμων πιλοτικών πρότζεκτ, ώστε να δημιουργηθεί πρώτα ένα βιώσιμο οικοσύστημα.

Οι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας σχολίασαν τις γεωγραφικές ιδιομορφίες του θαλάσσιου ελληνικού χώρου και τα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν για την ευρεία εφαρμογή ηλεκτρικών συστημάτων ενεργειακής προσφοράς σε επιβατηγά πλοία. Αναφορικά με πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας, τονίστηκε η περιβαλλοντική σημασία του μερικού περιορισμού εκπεμπόμενων ρύπων, μέσω της αξιοποίησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς όμως και η πρακτική δυσκολία εφαρμογών στα συγκεκριμένα πλοία, τα οποία εκτελούν υπερωκεάνια ταξίδια.

Οι ομιλητές εξέφρασαν ομόφωνα ότι το μέλλον της ναυτιλίας θα είναι «ηλεκτρικό» ή «αμιγώς ηλεκτρικό», σε συνδυασμό και με εναλλακτικές τεχνολογίες, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες σε συνδυασμό θα αντικαταστούν σταδιακά την υφιστάμενη ανάγκη λειτουργίας σε ορυκτά καύσιμα. Σχολιάστηκε επίσης η σημαντική προοπτική πλήρους ενεργειακής τροφοδότησης από τη στεριά, όταν τα πλοία βρίσκονται εντός των λιμένων, αλλά και η ανάγκη για ένα αξιόπιστο και αποδοτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο θα είναι συμβατό για την προσέλκυση επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Α.Ε. Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα κFrode Overland Andersenο οποίος σημείωσε ότι η Πράσινη Ναυτιλία θα καταστεί μια μεγάλη, διεθνής αγορά με σημαντικές ευκαιρίες για τη μελλοντική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στην ανοικτή ψηφιακή συζήτηση, της οποίας χορηγός ήταν η εταιρεία Erma First συμμετείχαν οι κ.κ. 

•   Δημήτρης Χελιώτης, Technical Director και COO, Target Group

•   Μύρων Βέργης, Director of Electrical and Electronic Department, Attica Group

•   Σταμάτης Μπουρμπούλης, General Manager, Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. 

•   Narve Mjos, Director for battery and projects, DNV GL

•   Odd Moen, Head of Strategy and Business Development Offshore and Marine Center, Siemens Energy AS

•   Sigvald Breivik, Technical Director, Norled

Την εκδήλωση συντόνισε ο κΠάνος Ζαχαριάδης, Technical Director, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. 

ΠΗΓΗ