Η δραστηριοποίηση της Intrakat στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ενίσχυση της κεφαλαιακή της δομής και το μεγάλο ανεκτέλεστο έργο, ήταν τα κυρίαρχα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Intrakat.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intrakat Πέτρος Σουρέτης, επισήμανε ότι κατά την τελευταία 20ετία η Intrakat έχει επιδείξει μια σταθερά ανοδική πορεία με έντονο αποτύπωμα σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοποίησης με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Η εταιρεία έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή της δομή με 51 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαιά της να ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ διεύρυνε τη μετοχική της βάση με την είσοδο θεσμικών επενδυτών. Παράλληλα, διαθέτει ισχυρό ανεκτέλεστο μεγαλύτερο του 1,1 δισ. ευρώ και έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά των ΑΠΕ, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ώριμων έργων.

Επίσης, η Intrakat έχει προς υπογραφή σημαντικά νέα έργα όπως: το ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Πύλος (40%), προϋπολογισμού 251,8 εκατ., την επέκταση της Λεωφ. Κύμης – Αττική Οδός, (25%), προϋπολογισμού 303 εκατ., το ΣΔΙΤ ΒΟΑΚ (25%), προϋπολογισμού 192,5 εκατ., τα έργα ΔΕΔΔΗΕ προϋπολογισμού 154,7 εκατ. και τα έργα Fraport EASA, προϋπολογισμού 91εκατ.

Επίσης, διαθέτει σύγχρονες διοικητικές και λειτουργικές δομές με σαφείς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030.

«Φέτος η ήδη καθαρά διαφαινόμενη αναπτυξιακή δυναμική, θα καταγραφεί στα θετικά αποτελέσματά μας. Η νέα κατασκευαστική αγορά όπως έχει διαμορφωθεί, τα σωστά χρηματοδοτικά εργαλεία, οι καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές, η επέκταση των δραστηριοτήτων μας και το ισχυρό management της Εταιρείας μας, έχουν κάνει την Intrakat παντοδύναμη και έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις», τόνισε ο Πέτρος Σουρέτης.

ΠΗΓΗ