Στην πιλοτική εφαρμογή του νέου Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΣυΚΝΥ) εντάσσεται ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, σε συνέχεια της επιτυχούς καθολικής εφαρμογής του συστήματος DRG σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας.

Ήδη στο σύστημα έχουν ενταχθεί ο όμιλος ΙΑΣΩ, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ και τα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σύστημα DRG (Diagnosis Related Group), δηλαδή το Σύστημα Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων, είναι ένα «εργαλείο» ταξινόμησης των νοσοκομειακών ασθενών που βασίζεται στη συλλογή δεδομένων από τη νοσηλεία των ασθενών και την ταξινόμησή τους σε έναν σαφή και διαχειρίσιμο αριθμό μείγματος περιπτώσεων που είναι κλινικά σημαντικός και οικονομικά ομοιογενής.

Ταυτόχρονα είναι ένα σύστημα πληρωμών που βασίζεται σε αυτές τις ομάδες περιπτώσεων και μια μέθοδος προοπτικής αποζημίωσης με τιμές που έχουν προσδιορισθεί εκ των προτέρων. Την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος έχει αναλάβει το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.ΝΥ).

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΕ.ΤΕ.Κ.ΝΥ και Ευρωκλινικής υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αντώνιος Βουκλαρής, ο πρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Παντελής Μεσσαρόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Χαράλαμπος Πλατής και το εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Κωνσταντίνος Χαλκιάς.

Για την επίτευξη του στόχου συστάθηκαν ομάδες έργου και από τους δύο οργανισμούς για την παροχή των τεχνικών προδιαγραφών διασύνδεσης των αναγκαίων στοιχείων, καθώς και της κατάρτισης προγράμματος εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού δυναμικού του ομίλου. Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ διαθέτει ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο με πληρότητα εφαρμογών, αξιοπιστία και ασφάλεια της πληροφορίας. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ευκολότερη και ορθότερη κωδικοποίηση των περιστατικών νοσηλείας.

ΠΗΓΗ