Υποστράτηγοι

  • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων έτους 2024-2025:

α. Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Ουρουμίδη Γεωργίου του Δημητρίου

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη

(3) Υλικού Πολέμου Ανδριώτη Ιωάννη του Πέτρου

(4) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου

(5) Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνη Κωνσταντίνου του Αθανασίου

(6) Οικονομικού Καδόγλου Αθανασίου του Ιωάννη

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Σωμάτων:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη

(2) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη

Υποστράτηγοι Σωμάτων

  • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων έτους 2024-2025:

α. Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Ουρουμίδη Γεωργίου του Δημητρίου

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη

(3) Υλικού Πολέμου Ανδριώτη Ιωάννη του Πέτρου

(4) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου

(5) Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνη Κωνσταντίνου του Αθανασίου

(6) Οικονομικού Καδόγλου Αθανασίου του Ιωάννη

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Σωμάτων:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη

(2) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη

Ταξίαρχοι

  • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2024-2025:

α. Διατηρητέων Ταξίαρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Ντάντου Αχιλλέα του Θωμά

(2) Τεχνικού Αθανασέλλη Ιγνάτιου του Γεωργίου

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Πολίτη Κωνσταντίνου του Ιωάννη

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Ταβουλάρη Σωτηρίου του Δημητρίου

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Αννετούδη Δημητρίου του Αριστείδη

(6) Υλικού Πολέμου Ζήκου Θεοδώρου του Σπυρίδωνα

(7) Υλικού Πολέμου Γιαννουλάκη Εμμανουήλ του Επαμεινώνδα

(8) Υλικού Πολέμου Βαρελά Γεωργίου του Χρήστου

(9) Έρευνας Πληροφορικής Φραγκουλόπουλου Εμμανουήλ του Γεωργίου

(10) Υγειονομικού Ιατρών Καφαντόγια Αλκιβιάδη του Βασιλείου

(11) Υγειονομικού Ιατρών Γκούβα Γεωργίου του Αθανασίου

(12) Υγειονομικού Ιατρών Μιχαηλίδη Αποστόλου του Ιωάννη

(13) Υγειονομικού Ιατρών Χριστοφυλλάκη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου

(14) Υγειονομικού Ιατρών Δημητρακόπουλου Γεωργίου του Δημητρίου

(15) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Ζάχου Μάριου του Αλεξάνδρου

(16) Οικονομικού Αντώνογλου Δημητρίου του Ευαγγέλου

(17) Οικονομικού Σγουρούδη Αριστείδη του Ιωάννη

(18) Γεωγραφικού Καλεντερίδη Κίμωνα του Αλεξάνδρου

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Τούντα Ευάγγελου του Αθανασίου

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Βαϊδάνη Αθανασίου του Σίμου

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βλάχου Γεωργίου του Σπυρίδωνα

(4) Υλικού Πολέμου Κατσάρα Ευάγγελου του Βασιλείου

(5) Έρευνας Πληροφορικής Δαϊλλίδη Χρήστου του Γεωργίου

(6) Υγειονομικού Ιατρών Ψωμά Ευστρατίου του Φανουρίου

γ. Ευδοκίμως τερματίσασας τη σταδιοδρομία της Ταξίαρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μήτσιου Μαρίας του Χρήστου (ΑΜ:46531), η οποία διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της.

δ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχων Οικονομικού, οι oποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

(1) Μπαράκου Κωνσταντίνου του Λουκά

(2) Δασκαλάκη Χριστοφόρου του Νικολάου

Ταξιάρχοι Σωμάτων

  • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2024-2025:

α. Διατηρητέων Ταξίαρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Ντάντου Αχιλλέα του Θωμά

(2) Τεχνικού Αθανασέλλη Ιγνάτιου του Γεωργίου

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Πολίτη Κωνσταντίνου του Ιωάννη

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Ταβουλάρη Σωτηρίου του Δημητρίου

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Αννετούδη Δημητρίου του Αριστείδη

(6) Υλικού Πολέμου Ζήκου Θεοδώρου του Σπυρίδωνα

(7) Υλικού Πολέμου Γιαννουλάκη Εμμανουήλ του Επαμεινώνδα

(8) Υλικού Πολέμου Βαρελά Γεωργίου του Χρήστου

(9) Έρευνας Πληροφορικής Φραγκουλόπουλου Εμμανουήλ του Γεωργίου

(10) Υγειονομικού Ιατρών Καφαντόγια Αλκιβιάδη του Βασιλείου

(11) Υγειονομικού Ιατρών Γκούβα Γεωργίου του Αθανασίου

(12) Υγειονομικού Ιατρών Μιχαηλίδη Αποστόλου του Ιωάννη

(13) Υγειονομικού Ιατρών Χριστοφυλλάκη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου

(14) Υγειονομικού Ιατρών Δημητρακόπουλου Γεωργίου του Δημητρίου

(15) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Ζάχου Μάριου του Αλεξάνδρου

(16) Οικονομικού Αντώνογλου Δημητρίου του Ευαγγέλου

(17) Οικονομικού Σγουρούδη Αριστείδη του Ιωάννη

(18) Γεωγραφικού Καλεντερίδη Κίμωνα του Αλεξάνδρου

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Τούντα Ευάγγελου του Αθανασίου

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Βαϊδάνη Αθανασίου του Σίμου

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βλάχου Γεωργίου του Σπυρίδωνα

(4) Υλικού Πολέμου Κατσάρα Ευάγγελου του Βασιλείου

(5) Έρευνας Πληροφορικής Δαϊλλίδη Χρήστου του Γεωργίου

(6) Υγειονομικού Ιατρών Ψωμά Ευστρατίου του Φανουρίου

γ. Ευδοκίμως τερματίσασας τη σταδιοδρομία της Ταξίαρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μήτσιου Μαρίας του Χρήστου, η οποία διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της.

δ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχων Οικονομικού, οι oποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

(1) Μπαράκου Κωνσταντίνου του Λουκά

(2) Δασκαλάκη Χριστοφόρου του Νικολάου

Ταξιάρχοι Όπλων

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξίαρχων Όπλων έτους 2024 :

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξίαρχων Όπλων:

(1) Μηχανικού Πανούση Γεωργίου του Κωνσταντίνου

(2) Πυροβολικού Τσουλουβή Αποστόλου του Δημητρίου

(3) Πεζικού Κορέλη Ιωάννη του Δημητρίου

(4) Πεζικού Αραμπατζή Δημητρίου του Παναγιώτη

(5) Πυροβολικού Κορρέ Ιωάννη του Παναγιώτη

(6) Μηχανικού Γιαννακάκη Ευθυμίου του Χαριλάου

(7) Διαβιβάσεων Τσακανιά Εμμανουήλ του Ιωακείμ

(8) Πεζικού Πλουμή Μιχαήλ του Στυλιανού

(9) Πυροβολικού Δημουλά Αναστασίου του Αποστόλου

(10) Πεζικού Καπράλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα

(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστάκη Ηλία του Θεοφάνη

(12) Πεζικού Βασιλόπουλου Βασιλείου του Αδάμ

(13) Πεζικού Κοντού Αθανασίου του Παναγιώτη

(14) Μηχανικού Θεοδωρόπουλου Κωνσταντίνου του Αννίβα

(15) Μηχανικού Γκρέτσα Νικολάου του Παρασκευά

(16) Αεροπορίας Στρατού Χειμαριού Ιωάννη του Παντελεήμονα

(17) Πεζικού Δρόσου Δημητρίου του Δημητρίου

(18) Πεζικού Τσάμη Βασιλείου του Στεργίου

(19) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστούλα Ιωάννη του Γεωργίου

(20) Πυροβολικού Τυροπάνη Νικολάου του Γεωργίου

(21) Πεζικού Χατζή Εμμανουήλ του Γεωργίου

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξίαρχων Όπλων:

(1) Πεζικού Σιόρεντα Χρήστου του Γεωργίου

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδη Γεωργίου του Ελευθερίου

(3) Πεζικού Κολέζα Αναστασίου του Δημητρίου

(4) Μηχανικού Δούλη Ανδρέα του Παναγιώτη

(5) Διαβιβάσεων Αντωνόπουλου Αλεξάνδρου του Ιωάννη

(6) Διαβιβάσεων Χολέβα Νικολάου του Γεωργίου

(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιώτη Γεωργίου του Βασιλείου

Συνταγματάρχες Όπλων

  • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2024:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Πυροβολικού Θεολόγου Ευριπίδη του Χρήστου

(2) Πεζικού Τίνανα Στυλιανού του Πασχάλη

(3) Πεζικού Καμπισιούλη Δημητρίου του Γεωργίου

(4) Μηχανικού Υπηρεσίας Γραφείου Αντωνίου Ιωάννη του Δημοσθένη

(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσερβένη Αποστόλου του Γεωργίου

(6) Πυροβολικού Κόγκα Τυπάδη-Παντελεήμονα του Δημητρίου

(7) Πυροβολικού Μαρινόπουλου Δούκα του Γεωργίου

(8) Πεζικού Γκαβούνου Γεωργίου του Παναγιώτη

(9) Πυροβολικού Τσίγκρα Ιωάννη του Βασιλείου

(10 Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαστέφανου Βασιλείου του Σεραφείμ

(11) Πεζικού Ντάφλου Χρήστου του Μιλτιάδη

(12) Μηχανικού Τσέτσα Δημητρίου του Ευαγγέλου

(13) Πυροβολικού Δουρουντάκη Νεκταρίου του Δημητρίου

(14) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσελεκίδη Δημητρίου του Αθανασίου

(15) Πεζικού Αδάμου Κωνσταντίνου του Γεωργίου

(16) Πεζικού Μαυρόπουλου Στυλιανού του Χρήστου

(17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζορμπά Αθανασίου του Ιωάννη

(18) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καλαποθαράκου Γεωργίου του Μιχαήλ

(19) Πυροβολικού Ντάλλα Ευθυμίου του Βαΐου

(20) Πεζικού Στραβοπόδη Χαράλαμπου του Ιωάννη

(21) Αεροπορίας Στρατού Χατζηδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη

(22) Μηχανικού Λυμπερέα Παναγιώτη του Γεωργίου

(23) Ιππικού Τεθωρακισμένων Προκίδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου

(24) Πεζικού Αλατζά Γεωργίου του Γεωργίου

(25) Πυροβολικού Κωνσταντινίδη Παύλου του Θωμά

(26) Πεζικού Σελαϊδινάκου Γεωργίου του Κωνσταντίνου

(27) Πεζικού Ευαγγελίδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου

(28) Διαβιβάσεων Λαμπαδαρίδη Δημητρίου του Αθανασίου

(29) Πεζικού Κουλέτση Δημητρίου του Πλάτωνα

(30) Πεζικού Καλλέ Ελευθερίου του Ηλία

(31) Πεζικού Λέκκα Νικολάου του Χρήστου

(32) Πεζικού Ζησέκα Γεωργίου του Ευριπίδη

(33) Διαβιβάσεων Παπαρούπα Σπυρίδωνα του Παντελή

(34) Πεζικού Γαρουφαλιά Γρηγορίου του Δημητρίου

(35) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσεβδό Ηλία του Δημητρίου

(36) Πεζικού Μήτση Δημητρίου-Αγγέλου του Μιχαήλ

(37) Μηχανικού Χαραλαμπίδη Νικολάου του Πολυχρόνη

(38) Διαβιβάσεων Κοκοδρούλη Κωνσταντίνου του Ανδρέα

(39) Πεζικού Βασιλειάδη Χρήστου του Παντελή

(40) Πεζικού Βλαχόπουλου Παναγιώτη του Αθανασίου

(41) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νάκου Λαζάρου του Αθανασίου

(42) Διαβιβάσεων Μυλοχαράκτη Σπυρίδωνα του Παντελή

(43) Πυροβολικού Τούτουζα Γεωργίου του Χρήστου

(44) Πυροβολικού Γιαγτζή Ιωάννη του Κωνσταντίνου

(45) Πεζικού Χρήστου Ιωάννη του Νικολάου

(46) Πυροβολικού Ντάλα Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου

(47) Αεροπορίας Στρατού Ζιάκα Κωνσταντίνου του Βασιλείου

(48) Πεζικού Δημάκου Θεοφάνη του Χρήστου

(49) Διαβιβάσεων Ακουϊλάνου Παναγιώτη του Σωτηρίου

(50) Πεζικού Κωστάκη Νικολάου του Εμμανουήλ

(51) Διαβιβάσεων Βασιλόπουλου Δημητρίου του Χρήστου

(52) Πεζικού Χαρκιανάκη Βαρδή του Εμμανουήλ

(53) Πεζικού Κωνσταντή Δημητρίου του Αθανασίου

(54) Πυροβολικού Νικολαΐδη Δημητρίου του Κωνσταντίνου

(55) Πεζικού Ροϊδούλη Δημητρίου του Χρήστου

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κακοσαίου Ευαγγέλου του Δημητρίου

(2) Πεζικού Καζάνα Δημητρίου του Ζαφείρη

(3) Πεζικού Φασιανό Ιωάννη του Χρήστου

(4) Μηχανικού Βακλατζή Αντωνίου του Χρήστου

(5) Πεζικού Βασιλείου Βασιλείου του Χρήστου

(6) Μηχανικού Χρυσανθακόπουλου Ανδρέα του Διονυσίου

(7) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πέντσα Νικολάου του Ιωάννη

(8) Πεζικού Γαρουφαλλίδη Βασιλείου του Στεργίου

(9) Μηχανικού Σπαρτιώτη Ευσταθίου του Κοσμά

(10) Πεζικού Ανδρέου Λεωνίδα του Δημητρίου

(11) Πεζικού Ανδριώτη Εμμανουήλ του Αριστείδη

(12) Μηχανικού Γκιουρτζίδη Φιλοθέου του Κωνσταντίνου

(13) Μηχανικού Λιναρδάκη Παναγιώτη του Νικολάου

(14) Πεζικού Σαμαρά Κωνσταντίνου του Δημητρίου

(15) Πυροβολικού Χατζηβαντσίδη Βασιλείου του Δημητρίου

(16) Πυροβολικού Στεφάνου Ευστρατίου του Παναγιώτη

(17) Πυροβολικού Κωνστάνταρου Ιωάννη του Αριστομένη

(18) Μηχανικού Καρβουνιάρη Βασιλείου του Γεωργίου

(19) Πυροβολικού Παπαρσενίου Βασιλείου του Ιωάννη

(20) Πυροβολικού Σαλπιγγίδη Νικολάου του Θωμά

(21) Πεζικού Καλαποθαράκου Γρηγορίου του Κωνσταντίνου

(22) Πυροβολικού Γκούζου Αθανασίου του Δημητρίου

(23) Αεροπορίας Στρατού Γιάννου Βασιλείου του Ιωάννη

(24) Πεζικού Χατζηαθανασίου Αργυρίου του Νικολάου

(25) Μηχανικού Μαδούρου Χρήστου του Παναγιώτη

(26) Διαβιβάσεων Τσινιδέλου Εμμανουήλ του Γεωργίου

(27) Πυροβολικού Χατζηαλεξάνδρου Αλεξάνδρου του Ιωάννη

(28) Πεζικού Σακελλάρη Δημητρίου του Ιωάννη

(29) Μηχανικού Τσόλη Δημητρίου του Σωτηρίου

(30) Πεζικού Ντίνα Αστερίου του Ευθυμίου

(31) Μηχανικού Σμαραγδάκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου

(32) Μηχανικού Γιαννουλάτου Γεωργίου του Σπυρίδωνα

γ. Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Συνταγματάρχη Ιππικού Τεθωρακισμένων Σακαρέλη Σταύρου-Σπυρίδωνα του Γεωργίου

Στην Πολεμική Αεροπορία

  • Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο έκρινε:

α. Διατηρητέους:

– 12 Ταξιάρχους Ιπταμένους

– 2 Ταξιάρχους Μηχανικούς Αεροσκαφών

– 1 Ταξίαρχο Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

– 1 Ταξίαρχο Τηλεπικοινωνιών-Εγκαταστάσεων

– 1 Ταξίαρχο Αεράμυνας

– 1 Ταξίαρχο Οικονομικό

– 3 Ταξιάρχους Υγειονομικούς Ιατρούς

– Μία Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής

– 1 Ταξίαρχο Εφοδιαστή

– 1 Ταξίαρχο Έρευνας-Πληροφορικής

β. Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

– 2 Ταξιάρχους Ιπταμένους

– 1 Ταξίαρχο Μηχανικό Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

– 3 Ταξιάρχους Υγειονομικού Ιατρούς

– 1 Ταξίαρχο Υγειονομικού Φαρμακοποιό

– 1 Ταξίαρχο Εφοδιαστή

– 1 Ταξίαρχο Διοικητικό

– 2 Ταξιάρχους Μετεωρολόγους.

  • Στη συνέχεια το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου προς πλήρωση κενών θέσεων:

– 1 Ταξίαρχο Τηλεπικοινωνιών-Επικοινωνιών

– 1 Ταξίαρχο Μηχανικό Αεροσκαφών

– 1 Ταξίαρχο Αεράμυνας

Στο Πολεμικό Ναυτικό

  • Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού έκρινε:

α. Προακτέους κατ’ εκλογή :

– 18 Πλοιάρχους Μάχιμους

– 3 Πλοιάρχους Μηχανικούς

– Μία Πλοίαρχο Οικονομικού

– Μία Πλοίαρχο Υγειονομικού/Νοσηλευτικής

– 1 Πλοίαρχο Υγειονομικού Ιατρό

β Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους :

– 1 Πλοίαρχο Μάχιμο

– Μία Πλοίαρχο Οικονομικού

– 2 Πλοιάρχους Υγειονομικού – Ιατρούς.

ΠΗΓΗ