Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας και απειλών που έχουν προκύψει από την συνεχόμενη αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και την παράλληλη ανάπτυξη δυνατοτήτων κυβερνοπολέμου, η εξάσκηση των στελεχών σε αντικείμενα κυβερνοασφάλειας αποτελεί πλέον μία από τις προτεραιότητες του ΓΕΕΘΑ, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των πληροφοριακών δικτύων και υποδομών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα συμπεράσματα του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας δείχνουν ότι στην εποχή του “πολέμου της πληροφορίας” ο κίνδυνος μιας κυβερνοεπιθέσης απο εχθρική χώρα, είναι ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο.

Η κυβερνοεπιθέσεις στον τομέα της άμυνας έχουν στόχο να επηρεάσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των πληροφοριακών υποδομών των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις χώρες της ΕΕ να ασκούνται συνεχώς για αν εγγυηθούν την ανθεκτικότητα των υποδομών τους.

Εθνική άσκηση κυβερνοασφάλειας ΠΑΝΟΠΤΗΣ ’23ΓΕΕΘΑ

Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2023» η οποία διεξήχθη σε πραγματικό χρόνο υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ , με την συμμετοχή προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), των Σωμάτων Ασφαλείας, εθνικών φορέων διαχείρισης κρίσιμων υποδομών, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και Τμημάτων Κυβερνοάμυνας των ΕΔ από την Κύπρο και την Γαλλία.

Εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ ’23.ΓΕΕΘΑ

Στην Άσκηση συμμετείχαν περισσότερα από 50 στελέχη από τις ΕΔ και 200 άτομα από 37 φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν στις διαδικασίες διαχείρισης κυβερνοεπιθέσεων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση διαφόρων περιστατικών κυβερνοασφάλειας, που κάλυπταν τόσο μεμονωμένα συμβάντα όσο και περιστατικά ευρύτερης έκτασης, και απαιτούσαν συντονισμένη απόκριση σε πολλαπλά επίπεδα.

Τα επεισόδια αφορούσαν μεγάλο αριθμό αντικειμένων κυβερνοάμυνας, όπως ανάλυση ιομορφικού λογισμικού, ψηφιακή διερεύνηση πειστηρίων σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δρομολογητές, έλεγχο ευπαθειών εφαρμογών διαδικτύου και ιστού, καθώς και εντοπισμό – ανάλυση παραβίασης δικτυακής υποδομής.

Εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ ’23.ΓΕΕΘΑ

Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ πέραν της καθοριστικής συμβολής της στην αποτελεσματική ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και προστασίας των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του Διακλαδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΕΚΥΒ) και των σύγχρονων υποδομών του, σε συντονισμό με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, κυρίως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ), συμμετέχει στην προστασία λειτουργίας κρίσιμων εθνικών υποδομών και κατά περίπτωση και άλλων κρατικών δομών και υπηρεσιών, με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα.

30_oct_001-3.jpg
Εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ ’23ΓΕΕΘΑ

ΠΗΓΗ