Να γυρίσει σελίδα και να περάσει σε μία νέα εποχή, εκσυγχρονίζοντας τα Μέσα και τα οπλικά συστήματα των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων επιθυμεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έχουν θέσει ως προτεραιότητα τη συντήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος στρατιωτικού υλικού και την προμήθεια νέου, σύγχρονου εξοπλισμού όπου απαιτείται.ΠΗΓΗ