Ειδικά τμήματα στα Δικαστήρια με αντικείμενο οικονομικού ενδιαφέροντος και εξειδίκευσης, όπως ο ανταγωνισμός, η πτώχευση και η εταιρική διακυβέρνηση, προτείνει να δημιουργηθούν η Επιτροπή του καθηγητή Πισσαρίδη ώστε να αποσυμφορηθεί η δικαιοσύνη και να ξεμπλοκάρουν οι επενδύσεις από τη δικαστική μέγγενη στην οποία βρίσκονται.

Στην έκθεσή της για τη Δικαιοσύνη, προτείνει επιπλέον ειδικά επενδυτικά τμήματα και αύξηση του ανώτατου ορίου υπηρεσίας στα τμήματα αυτά( σήμερα 4 χρόνια).

Στόχος είναι να σταματήσει η ατέρμονη δικαστική διαδικασία, που ουσιαστικά λειτουργεί υπονομευτικά για τις επενδύσεις στη χώρα, αφού μια δικαστική προσφυγή (η οποία εκκρεμεί επί μακρόν) μπορεί να τινάξει την επένδυση στον αέρα. Αντίθετα η επίσπευση της εκδίκασης και μάλιστα από εξειδικευμένους δικαστές, θα οδηγήσει ή σε άμεση απεμπλοκή ή φυσικά σε άμεση διακοπή της εντός ευλόγου, όμως, χρονικού διαστήματος.

 

 

Τα επενδυτικά δικαστήρια

Ήδη στο Εφετείο της Αθήνας η Ολομέλεια του δικαστηρίου όρισε δυο τμήματα και οι δικογραφίες που θα υπάγονται προς εκδίκαση σε αυτά , με διαδικασίες τα fast tracκ, αφορούν σε υποθέσεις ενέργειας,-τηλεπικοινωνιών,-θέματα ανταγωνισμού,-αναπτυξιακά έργα,-μεγάλα επενδυτικά project και λοιπά.

Η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών , σύμφωνα με το άρθρο 359 του νεου νόμου , προχώρησε στη δημιουργία των τμημάτων «για την εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους (ήτοι έχουν σήμερα αντικείμενο ανώτερο των 20.000 ευρώ) επί διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων».

 

 

Η πρόταση

Την πρωτοβουλία αυτή επικροτεί η Επιτροπή και ζητεί περαιτέρω ενίσχυσή της: «….Η εκδίκαση πολλών υποθέσεων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από τους δικαστές. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για υποθέσεις που αφορούν τον ανταγωνισμό, την πτώχευση και την εταιρική διακυβέρνηση. Για να εκδικαστούν οι υποθέσεις αυτές αποτελεσματικότερα, προτείνεται η δημιουργία ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια. Στα ειδικά τμήματα, στο πρότυπο και άλλων χωρών θα υπηρετούν δικαστές που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης στα αντίστοιχα θέματα. Οι δικαστές αυτοί θα μπορούν ενδεχομένως να λαμβάνουν αποφάσεις με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων με εξειδίκευση στους αντίστοιχους κλάδους (όπως συμβαίνει σήμερα με την υποστήριξη οικονομικών εισαγγελέων από στελέχη της φορολογικής αρχής ή του τραπεζικού συστήματος). Η υπηρεσία των δικαστών στα ειδικά τμήματα θα μπορούσε να έχει ένα ανώτατο χρονικό όριο, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στεγανών μέσα στο δικαστικό σύστημα. Ειδικά τμήματα στα δικαστήρια έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και δεκαετίες για ζητήματα όπως οι ναυτικές διαφορές (στον Πειραιά, με τον νόμο 2172/1993) και η πνευματική ιδιοκτησία (στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, με τον νόμο 2479/1997). Πρόσφατα, με τον νόμο 4700/2020, θεσμοθετήθηκαν ειδικά τμήματα για ζητήματα ενέργειας, επικοινωνιών, και προσωπικών δεδομένων. Το ανώτατο όριο υπηρεσίας στα περισσότερα ειδικά τμήματα είναι τέσσερα χρόνια. Η χρήση των ειδικών τμημάτων είναι σκόπιμο να επεκταθεί και σε άλλα ζητήματα σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος και εξειδίκευσης, όπως ο ανταγωνισμός, η πτώχευση και η εταιρική διακυβέρνηση. Το ανώτατο όριο υπηρεσίας στα τμήματα αυτά είναι σκόπιμο να αυξηθεί».

 

 

Η αντίρρηση

Όμως από την πλευρά των δικαστών εκφράζεται αντίρρηση. Η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων κατά πλειοψηφία 8-7 ανέφερε: «….Μετά την ψήφιση του ν. 4700/20 που θεσμοθέτησε ειδικά επενδυτικά δικαστήρια για ζητήματα ενέργειας, επικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, το Σχέδιο προτείνει διεύρυνση του νόμου και σε άλλες διαφορές «σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος» όπως ο ανταγωνισμός, η πτώχευση, η εταιρική διακυβέρνηση. Πέρα από το γεγονός ότι υφίστανται ήδη Τμήματα Εμπορικού Δικαίου στα μεγάλα Δικαστήρια της Χώρας με το παραπάνω αντικείμενο, μια διεύρυνση του ν. 4700/20 στην παραπάνω κατεύθυνση θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω αποδυνάμωση όλων των υπόλοιπων τμημάτων των Δικαστηρίων, που εκδικάζουν διαφορές ιδιωτών (οικογενειακές, εργατικές, μισθωτικές κλπ) για χάρη της ταχύτερης επίλυσης των επιχειρηματικών διαφορών».

Υπέρ της εισήγησης τάχθηκαν οκτώ (8) μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, Χρ. Σεβαστίδης, η Αντιπρόεδρος, Αικ.Ντόκα, η Β΄ Αντιπρόεδρος, Αικ. Μάτση, ο Γεν.Γραμματέας, Π. Μποροδήμος, η Αναπλ. Γεν.Γραμματέας, Ευθ. Κώστα, η Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης, Ι. Ξυλιά, ο Αναπλ. Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης, Μ. Τσέφας και ο εκπρόσωπος Τύπου, Χαρ. Σεβαστίδης. Αρνητικά ψήφισαν επτά (7) μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα η Μ. Στενιώτη, ο Χαρ. Μαυρίδης, η Ελ. Κώνστα, ο Κ. Βουλγαρίδης, ο Δ. Φούκας, ο Ν. Βελίας και ο Μ. Φωτάκης.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.grΠΗΓΗ