Διαφωνίες εντός του δικαστικού σώματος καταγράφονται για την σύσταση των νέων ειδικών κλάδων δικαστικών υπαλλήλων που προβλέπεται στον νέο κώδικα και οι οποίοι θα επικουρουν το έργο των δικαστικών λειτουργών.

Πρόκειται για τους αποκαλούμενους «βοηθούς δικαστών» :

α. ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου )συλλογή νομολογίας για τους δικαστές) και

β. ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων (τομέας επικοινωνίας με ΜΜΕ και δικαστήρια του εξωτερικού)

Μέχρι τώρα θετική καταγραφή υπερ του θέματος υπάρχει από τις Ολομέλειες του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, καθώς και από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας τόσο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Αρνητική άποψη έχει εκφράσει η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου , η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων και η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων.

Οι δικαστές του ΣτΕ

Στις θετικές απόψεις καταγράφεται από σήμερα αυτή του ΔΣ της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ η οποία σε σημερινή ανακοίνωση αναφέρει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις  «θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δικαιοσύνης και θα εναρμονίσουν τη λειτουργία της με δικαστικά συστήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ στα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς και καθιερωθεί”.  Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο θεσμός αποτελεί μια πρόβλεψη και της Επιτροπής Πισσαρίδη για την μεταρρύθμιση (και) στη Δικαιοσύνη.

 

 

Αναφέρει η ανακοίνωση:

«Πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έθεσε δημοσίως το ζήτημα αν είναι σκόπιμη και αναγκαία η θέσπιση δύο νέων ειδικών κλάδων δικαστικών υπαλλήλων, των οποίων αποκλειστικό έργο θα είναι η επικουρία των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών και εισαγγελικών καθηκόντων τους, καθώς και η ενημέρωση του Κοινού και η επικοινωνία με τον Τύπο.

Η θέσπιση των κλάδων αυτών προβλέπεται σε σχέδιο νέου κώδικα δικαστικών υπαλλήλων τον οποίο κατήρτισε ειδική προς τούτο νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή αποτελείτο από δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους και εργάστηκε εντατικά επί δύο και πλέον έτη. Ειδικότερα, η επιτροπή, αφού μελέτησε δικαστικά συστήματα άλλων εννόμων τάξεων, συνέταξε το εν λόγω προσχέδιο στο οποίο προβλέπεται ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι του προς θέσπιση κλάδου (Π.Ε. Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου) θα έχουν ως αντικείμενο εργασίας, μεταξύ άλλων, την αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων προς συμπλήρωση της δικογραφίας και την έρευνα και συλλογή της κρίσιμης νομολογίας και βιβλιογραφίας. Η προτεινόμενη ρύθμιση, όπως προκύπτει από την εξόχως εμπεριστατωμένη εισηγητική έκθεση της ανωτέρω επιτροπής, σκοπεί στην πλήρωση σημαντικής έλλειψης από την οποία πάσχει η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία συνίσταται στο ότι οι δικαστικοί λειτουργοί ασκούν τα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα αναλώνοντας πολύτιμο χρόνο σε εργασίες, απολύτως μεν αναγκαίες για την ορθή επεξεργασία των υποθέσεων, οι οποίες, όμως, θα μπορούσαν να αναληφθούν από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Τα οφέλη από την εφαρμογή της ρύθμισης θα είναι ασφαλώς πολλά και μεγάλα και θα συμβάλλουν στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του έργου των Ελλήνων δικαστών, καθώς θα δύνανται να αφιερώνουν τις δυνάμεις τους στο αμιγώς δικαιοδοτικό τους έργο.

 

 

Εξάλλου, όσον αφορά τον δεύτερο προς σύσταση κλάδο υπαλλήλων (Π.Ε. Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων) η προτεινόμενη ρύθμιση είναι, επίσης, άξια αποδοχής. Τούτο όχι μόνο διότι στοιχεί σε όμοιους θεσμούς που γνωρίζουν οι έννομες τάξεις άλλων κρατών στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αλλά και διότι ικανοποιείται η προ πολλού παγιωθείσα ανάγκη επίκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών επί υποθέσεων που απασχολούν το δημόσιο βίο της χώρας. Η ανάληψη δε του έργου της ενημέρωσης του Κοινού και της επικοινωνίας με τον Τύπο από τις Δικαστικές Ενώσεις αποδεικνύει ακριβώς την ύπαρξη της ανάγκης αυτής, ευρίσκεται δε στα όρια των καταστατικών σκοπών των Ενώσεων αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες, σημειωτέον, έτυχαν θερμής υποδοχής από τις Ολομέλειες του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, καθώς και από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας τόσο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δικαιοσύνης και θα εναρμονίσουν τη λειτουργία της με δικαστικά συστήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ στα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς και καθιερωθεί. Ευελπιστούμε, ως εκ τούτου, ότι θα τύχουν της ευμενούς αποδοχής και του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα γίνουν νόμος του Κράτους».

 

Δικαστικοί Υπάλληλοι

Οι άμεσα εμπλεκόμενοι δικαστικοί υπάλληλοι (ΟΔΥΕ) πάντως έχουν εκφράσει ξεκάθαρα αρνητική θέση και μάλιστα δημοσιοποιούν τις προτάσεις τους στην νομοπασκευαστική Επιτροπή και επι των δυο κυβερνήσεων (επισυνάπτονται σχετικά) .

Αναφέρουν :

«Επειδή μέσα από διάλογο που άνοιξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ομάδες επικοινωνίας των Δικαστικών Υπαλλήλων, δημιουργήθηκε μία σύγχυση μεταξύ των συναδέλφων, αλλά και έντονος προβληματισμός για το τι εξυπηρετεί η  δημιουργία των νέων αυτών Κλάδων, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε προς όλους την τεκμηριωμένη  ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ της Ο.Δ.Υ.Ε., τόσο για την δημιουργία των Κλάδων αυτών, όσο και για την ένταξή τους στον Κώδικα  Δικαστικών Υπαλλήλων. Και η αρνητική αυτή θέση, δεν ήταν προϊόν μιας συγκυριακής πλειοψηφίας στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, αλλά απόφαση δύο συνεδρίων(του Έκτακτου Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2018 και του Τακτικού Συνεδρίου στα Καμένα Βούρλα τον Νοέμβριο του 2018).

Επειδή λοιπόν τα γραπτά είναι αυτά που μένουν και αποδεικνύουν πάντα την απόλυτη αλήθεια, σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας που  κατατέθηκαν , τόσο στην πρώτη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ(σχετικό 1), όσο και στην  δεύτερη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με την τωρινή κυβέρνηση της  Ν.Δ.(σχετικό 2)

 

 

Μέσα από τα δύο κείμενα που είναι στην ουσία ίδια, αφενός μεν αποδεικνύεται περίτρανα ότι η Ο.Δ.Υ.Ε. είχε από την αρχή την ίδια αταλάντευτη θέση και άποψη , να μην δημιουργηθούν οι δύο αυτοί νέοι Κλάδοι, αλλά και εάν δημιουργηθούν(εφόσον δεν μπορούσαμε να αποτρέψουμε τη δημιουργία τους από το συσχετισμό που υπήρχε στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή), να μην ενταχθούν στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Τελικά δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε ούτε το ένα , ούτε το άλλο, παρά  το γεγονός ότι και η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τάχθηκε κατά της δημιουργίας των Κλάδων αυτών.

Αν και πιστεύουμε ότι συνολικά με το Σχέδιο του Κώδικα ο Κλάδος μας βγαίνει κερδισμένος σε μείζονα ζητήματα, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι τα Δικαστήρια δεν χρειάζονται νέους ελιτίστικους Κλάδους Δικαστικών Υπαλλήλων για να αναβαθμιστούν, αλλά χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψουν τα μεγάλα και διαρκώς αυξανόμενα οργανικά κενά, χρειάζονται υλικοτεχνικές υποδομές και προσαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες της ηλεκτρονικής και ψηφιακής  τεχνολογίας, ώστε να απονέμεται σε εύλογους χρόνους η δικαιοσύνη και να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες».

 

Δείτε εδώ τις δυο εισηγήσεις:

1-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΔΥΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

2-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΔΥΕ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-13 ΜΑΙΟΥ 2020

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.grΠΗΓΗ