Είναι γνωστό ότι οι ωκεανοί δεν έχουν καν εδάφη, ενώ υπάρχουν κάποια σημεία τους που είναι βαθύτερα από τα υπόλοιπα. Η βαθύτερη περιοχή, λοιπόν, που έχει παρατηρηθεί στους ωκεανούς της γης ακούει στο όνομα Challenger Deep και έχει βάθος περίπου 11 χλμ. με μια απόκλιση περίπου -40 μέτρων. Στην ουσία, πρόκειται για μια κοιλάδα στο νότιο τμήμα του Mariana Trench, της περιοχής σε σχήμα ημισελήνου με πλάτος 43 χλμ. στο πάτωμα του Ειρηνικού.

Το Mariana Trench βρίσκεται στο όριο δύο συγκλινουσών πλακών, όπου συγκρούστηκαν δύο πλάκες λιθόσφαιρας ωκεανού με αποτέλεσμα μία από αυτές να κατέβει πιο κάτω προς το μανδύα της Γης. Στο σημείο που συγκρούστηκαν αυτές οι πλάκες λιθόσφαιρας δημιουργήθηκε μία τάφρος ωκεανού, η οποία με τη σειρά της σχημάτισε την πιο βαθιά κοιλάδα του ωκεανού.

Το Marianas Trench μετρήθηκε για πρώτη φορά από ένα βρετανικό πλοίο έρευνας γνωστό ως HMS Challenger το 1875 και το υψηλότερο βάθος που μετρήθηκε ήταν περίπου 8 χλμ. Το 1951, ένα δεύτερο HMS Challenger ανακάλυψε ένα βαθύτερο σημείο στο Marianas Trench χρησιμοποιώντας την τεχνική echo-sounding, το οποίο ήταν περίπου στα 10.8 χλμ, ενώ το 2009, οι ερευνητές του RV Kilo Moana που έκαναν χαρτογράφηση σόναρ διαπίστωσαν ότι τελικά το σημείο είχε βάθος περίπου 10,97 χλμ. με σφάλμα 21 μέτρων.

Η πιο πρόσφατη μέτρηση από το Κέντρο Χαρτογράφησης των Ακτών και Ωκεανών των Ηνωμένων Πολιτειών το 2010 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Challenger Deep έχει βάθος 10,99 χλμ. με μια απόκλιση περίπου -40 μέτρων. ΠΗΓΗ